Otostigmus inermipes Porat, 1893Otostigmus inermipes Porat, 1893

Original description: Porat C.O. von (1893). Myriopoder från Vest-och Syd-Afrika - Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar , 18(4): 1-51, see p. 11.

Order: Scolopendromorpha

Family: Scolopendridae

Original rank:

Original genus: Otostigmus Porat, 1876

Type locality: Cameroon, Mapanja

Last taxonomic scrutiny: Attems C. (1930). Myriopoda. 2. Scolopendromorpha - Das Tierreich. De Gruyter, Berlin, 54: 1-308, see p. 156.

Distribution:

-- within Africa: Cameroon