Lithobius simplex Folkmanová, 1946Lithobius simplex Folkmanová, 1946

Original description: Folkmanova B. (1946). Novi lithobiové (Chilopoda) z Balkánských jeskyn (Pátá predbezná zpráva) - Príroda Brno, 38: 57-70, see p. 70.

Order: Lithobiomorpha

Family: Lithobiidae

Original rank: subspecies

Original genus: Lithobius Leach, 1814

Type locality: Bosnia & Herzegovina: Balkans?

Synonym(s):

Subspecies:

Last taxonomic scrutiny: Tajovsky K. (2001). Centipedes (Chilopoda) of the Czech Republic - Myriapodologica Czecho-Slovaca, 1: 39-48, see p. 45.

Distribution:

-- within Europe: Bosnia-Herzegovina; Czech Republic; Montenegro

Notes: subspecies of Lithobius salicis Verhoeff, 1925 according to Folkmanová (1951 - Sbornik Klubu prirodovedeckeho v Brne, 29: 100), see also Tajovský (2001 - Myriapodologica Czecho-Slovaca, 1: 45); type loc. not clearly stated; non Pokabius simplex Chamberlin, 1941; non Elattobius simplex Chamberlin, 1941; non Delobius simplex Chamberlin, 1915