Arctogeophilus macrocephalus Folkmanova & Dobroruka, 1960



Arctogeophilus macrocephalus Folkmanova & Dobroruka, 1960

Original description: Folkmanova B., Dobroruka L.J. (1960). Beitrag zur Kenntnis der Chilopoda der U.d.S.S.R. - Zoologichesckii Zhurnal, 39: 1811-1818, see p. 1815, 1816.

Order: Geophilomorpha

Family: Geophilidae

Original rank: species

Original genus: Arctogeophilus Attems, 1909

Type locality: "Kholodniy Yar" (Ukraine); "Skolivski Beskidy" (Ukraine)

Last taxonomic scrutiny: Zalesskaja N.T., Titova L.P., Golovatch S.I. (1982). Fauna mnogonoscek (Myriapoda) Podmoskovia. In: Otdel'nyj Ottisk (ed.) Podvennye Bespozvonochnye Moskovskoj Oblasti - Izdatel'stvo Nauka, Moskva, 179-200, see p. 188.