Geophilus proximus minor Latzel, 1883


The valid name for Geophilus proximus minor Latzel, 1883 is Geophilus proximus C.L. Koch, 1847)

Geophilus proximus minor Latzel, 1883.

Original description: Karlinski J. (1883). Materyjaly do fauny wijow Galicyj zachodniej z. r. 1878-1882 - Sprawozdania Komisji Fizyograficznej oraz Materyaly do Fizyografii Kraju , 17: 226-238, see p. .

Order: Geophilomorpha

Original rank: varietas

Family: Geophilidae

Original genus: Geophilus Leach, 1814.

Type locality: "Toporowych Stawach" (Poland); "Malym Reglu" = Małym Reglem (Poland); "Krywaniu" = Kriváň (Slovakia); "Nekcyrce" = ? Niewcyrka (Poland); "Kalwaryi" = Kalwaria Zebrzydowska (Poland)

Synonymy: Kaczmarek J. (1980).Pareczniki. Chilopoda. In: Polska Akademia Nauk, Instytut Zoologii (ed.), Katalogu fauny Polski - Instytut Zoologii. Warszawa, 14 (4): 1-45, see p. 21.

Notes: Originally described as "Geophilus proximus var. minor"