Escaryus retusidens pallidus Folkmanov√°, 1956


The valid name for Escaryus retusidens pallidus Folkmanov√°, 1956 is Escaryus retusidens Attems, 1904)

Escaryus retusidens pallidus Folkmanov√°, 1956.

Original description: Folkmanova B. (1956). [Title in Russian] - Zoologichesckii Zhurnal, 35: 1633-1646, see p. 1635.

Order: Geophilomorpha

Original rank: subspecies

Family: Schendylidae

Original genus: Escaryus Cook & Collins, 1891.

Type locality: "Voroshilovgradskaya oblast' (v osobennosti Derkul Belovodskogo rajona)" = Luhans'k region (Novoderkul Bilovods'k region) (Ukraine); "Kamenskaya oblast' (glavnym obrazom Bol'shinskij leskhoz i Donleskhoz)" = Kamensk-Shakhtinskiy region (Bol'shinka forest, Don forest) (Russia); "Balashovskaya oblast', Tellermanovskoe lesnichestvo" = Balashovskiy region, Tellermanov forest (Russia)

Synonymy: Bonato L., Minelli A. (2014).Chilopoda Geophilomorpha of Europe: a revised list of species with taxonomic and nomenclatural notes - Zootaxa, 3770: 1-136, see p. 73.